Thanh toán


Tôi có thể thanh toán bằng những hình thức nào?

Hiện tại chúng tôi chấp nhận các hình thức thanh toán sau:

-Tiền mặt

-Thẻ tín dụng

-Chuyển khoản

 
 
 

Để lại lời nhắn cho chúng tôi